laboratoria

Nowoczesne technologie i badania na najwyższym poziomie

Głównym celem prac badawczych w naszym laboratorium, jest wzmocnienie właściwości ognioochronnych naszego produktu, jakim jest farba pęczniejąca. Dążymy do tego poprzez zastosowanie nowych formulacji  oraz wykorzystanie efektów fizycznych takich jak odbicie ciepła w postaci fali elektromagnetycznej w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni (800 nm – 25000 nm). W tym rozwiązaniu zostanie zastosowane połączenie efektów klasycznych i kwantowych w efekcie zastosowania składników wzbogacających o różnym rozmiarze, od 1 mikrometra (mikrocząstki) do rzędu nanometrów (nanocząstki). W produktach dostępnych na rynku, stosowany jest pigment oparty na mikrocząstkach. W naszym rozwiązaniu poprzez dodanie nanocząstek i optymalizację takich parametrów jak rozkład parametrów geometrycznych pigmentu, porowatość cząstek, ich upakowanie oraz skład chemiczny opracowujemy wypełniacze, które pozwolą wydłużyć czas odporności ogniowej konstrukcji od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w stosunku do rozwiązań klasycznych.


laboratoria
 Bezpieczeństwo  stawiamy na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo
stawiamy na
pierwszym miejscu

Działamy z   dokładnością  do najmniejszej cząsteczki

Działamy z dokładnością
do najmniejszej
cząsteczki

Prowadzimy testy w  rzeczywistych warunkach

Prowadzimy testy
w rzeczywistych
warunkach

Wyposażenie

Odpowiednie zaplecze techniczne, profesjonalne i kompleksowo wyposażone laboratorium analityczne stanowi dopełnienie naszego wykwalifikowanego Zespołu Badawczego.

Od kilku lat skupiamy się, by nasze laboratorium spełniało wszelkie normy, gwarantujące poprawność i rzetelność badań chemiczno-fizykalnych produktu, który w przyszłości ma być gwarantem bezpieczeństwa powłok ognioochronnych. Dobieramy sprzęt najlepszej jakości, gwarantujący, że nasze badania będą podlegać ciągłej walidacji, trasabilności, powtarzalności oraz odtwarzalności. Mamy możliwość kreowania rzeczywistych warunków, jakim może podlegać powłoka w trakcie akcji pożarowej.  Laboratorialaboratoria

Nad czym pracujemy w naszym laboratorium?

Analizator wielkości cząstek

Analizator wielkości cząstek model LS 13 320 XR firmy Beckman Coulter, to  najwyższej klasy sprzęt wspierający nasze badania. Dzięki niemu możemy z dużą dokładnością określić rozkład wielkości cząstek stałych, jakość substratów służących do formulacji farby, przeprowadzić analizę procesu mieszania a także zoptymalizować procesy mielenia.  Wykorzystujemy tutaj metodę dyfrakcji laserowej. Zakres pomiarowy: od 10 nm do 3500 μm.  Stosując zasady rozpraszania światła mierzymy rozkład wielkości cząstek, które są zawieszone w cieczy. Dodatkowo dyfrakcja laserowa jest wzbogacona o technologię pomiaru intensywności rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS), co umożliwia dokładniejsze pomiary cząstek o rozmiarze rzędu nanometrów. Korzystając z modeli fizycznych i naszych komputerów dużej mocy możemy zoptymalizować właściwości optyczne materiału podczas akcji pożarowej.

Analizator wielkości cząstek

Spektrofotometr

Niezbędne zjawiska z punktu widzenia przenoszenia i rozproszenia ciepła badamy na  najnowszej generacji spektrofotometrze FTIR (SHIMADZU IRTracer-100) o zakresie bliskiej i średniej podczerwieni (12500-350 cm-1). Dokonujemy tutaj pomiaru transmisji, odbicia lustrzanego i rozproszonego, a także ATR oraz sferę całkującą.  Posiadamy bazę ponad 12000 związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp. W procesie tworzenia powłok przeciwogniowych przyrząd ten pomaga nam w określeniu zarówno charakterystyki chemicznej poszczególnych komponentów jak i określeniu właściwości optycznych w kanale podczerwieni.

Spektrofotometr

Badania ogniowe

Podstawą naszego laboratorium jest w pełni spersonalizowane stanowisko do badań ogniowych. Jest ono niezbędne do  sprawdzania własności izolacyjnych badanych powłok ognioodpornych przy różnych ich parametrach (grubość warstwy, skład chemiczny czy szybkość nagrzewania powierzchni,).  Maksymalna temperatura, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć to 1400 stopni C.

Badania ogniowe

Komora starzeniowa

Ksenonowa komora starzeniowa jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które umożliwia nam, w warunkach laboratoryjnych odtworzyć całe spektrum uszkodzeń, które w warunkach naturalnych powstają na przestrzeni wielu miesięcy czy lat.  Uwzględnia takie czynniki korozyjne  jak  światło słoneczne czy  zmienne warunki temperaturowe. Określając odporność na nasłonecznienie i różnego rodzaju oświetlenie możemy oszacować fotostabliność pomalowanej powłoki oraz rekomendowany czas jej zabezpieczenia.


Zakres kontroli nad promieniowaniem za pomocą systemu „Solar Eye” wynosi 350W/m2 - 800 W/m2, przy obszarze naświetlania: 850 cm2.

Modyfikowany zakres promieniowania: 0,30~0,70W/m2 (pojedynczy punkt kontroli: 340 lub 420nm) 300W/m2 (pełne spektrum: od 300~800nm) a modyfikowany zakres temperatur: 60~80°C

Komora starzeniowa

Miernik chropowatości powierzchni

Zbadanie poziomu chropowatości i falistości podłoża, jest ważnym parametrem w procesie przygotowania powierzchni pod zabezpieczenie ognioochronne  za pomocą farb czy lakierów. Wartość określona  za pomocą miernika  udzieli nam informacji, czy obszar przeznaczony do zabezpieczenia spełnia odpowiednie kryteria dla naszej farby, oraz jaka warstwa musi zostać położona by powłoka spełniała swoją ognioochronną funkcję. Dlatego, nie może zabraknąć w naszym zapleczu odpowiedniego urządzenia jakim jest miernik Surftest Mitutoya, który posiada  nacisk pomiarowy detektora: 0.75 mN, kąt końcówki: 60° i zakres pomiarowy:16 mm -4,8 mm [Typ S]Miernik chropowatości powierzchni

Zestaw Bresle'a

Każde podłoże przed pomalowaniem farbami antykorozyjnymi należy odpowiednio przygotować. Jest to warunek konieczny, by nałożona powłoka odpowiednio związała się z malowanym elementem. Jednym z elementów mającym wpływ na jej  przyczepność jest duża obecność chlorków i siarczanów, mogąca świadczyć choćby o wysokim zawilgoceniu. Nie wszystkie parametry podłoża można określić polisensorycznie. W przypadku stosowania  farb o właściwościach mocno specjalistycznych takich jak ognioodporność, odpowiednie przygotowanie nawierzchni jest kluczowym elementem. Dlatego, przy badaniach nad działaniem naszej farby, stosujemy zestaw Bresle’a by w szybki i prosty sposób ocenić ilość zanieczyszczeń jonowych. Ich nadmiar może mieć wpływ na rozwarstwienie oraz na przywieranie do podłoża.

Zestaw Bresle'a

it is from generation to generation,tagheuer.to is one of the top watch. the watchmaking crafts of best https://www.tagheuerwatches.to is in leading position. sexy is definitely the properties with patekphilippewatches.to rolex. swiss panerai replica delivers the feeling of the bravery. shop for https://www.paneraiwatches.to/ on etsy. cartierwatch.to for sale is good and chic. quality replica cartiers with cheap price and free shipping for most countries. fantastic exact watchesiwc a bit more incredible. the oldest watch manufacturer is iwc replica reddit. swiss luxury brand include luxury fake audemars piguet.