zespół

Tworzymy wyjątkowy zespół

Największym potencjałem firmy, to zespół ludzi o wszechstronnych kwalifikacjach, doświadczeniu i zainteresowaniach. Wzajemne uzupełnianie wiedzy oraz różnorodność spojrzeń jest dla Nas gwarancją rozwoju.

Zespół

Zarząd Novasell

Michał Mamzerowski

prezes

Ekspert w dziedzinie biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Posiada wykształcenie branżowe poparte kilkunastoletnim doświadczeniem w pracach związanych z zapewnieniem ochrony przed pożarem i jego skutkami. Od wielu lat współpracuje z liderami budownictwa w zakresie planowania, oceny stanu technicznego, doradztwa i wykonawstwa odpowiednich zabezpieczeń przeciwogniowych na największych w Polsce obiektach przemysłowych. Jest współautorem innowacyjnego pomysłu, na stworzenie nowego produktu farbiarskiego o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Wraz z zespołem naukowców, złożył projekt, który otrzymał pełną akredytację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie nowej formuły farby przeciwogniowej oraz specjalistycznego oprogramowania służącego do optymalizacji użycia materiału ognioochronnego przy zabezpieczeniu konstrukcji stalowych.
Jest uczestnikiem Akademii Menedżera Innowacji 2020/2021. 
Pełen optymizmu do nowych wyzwań, otwarty na innowacyjność.
Umiejętnie tworzy zespół, którego zaangażowanie jest gwarantem sukcesu. Pasjonat żeglarstwa i sztuk walki.

Michał Mamzerowski

Maciej Rosiński

prokurent

Współpomysłodawca realizowanego projektu na stworzenie receptury reaktywnej ochronnej farby o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych wraz z oprogramowaniem, które wskaże miejsca newralgiczne do ochrony obiektu i przełoży się na optymalizację kosztów zabezpieczeń przeciwogniowych. Z wykształcenia inżynier budownictwa posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji na każdym jej etapie, począwszy od planowania po odbiór obiektu. Od 2010 roku nieprzerwalnie związany z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Doradca firm budowlanych w aspekcie poprawnej ochrony przed pożarem i jego skutkami.
Specjalista od biernego zabezpieczenia przeciwogniowego, ciągle poszerzający swoją wiedzę. Otwarty na innowacyjność, poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, które będę skuteczniejsze w ochronie obiektów przed pożarem. 
Dobry menadżer, ceniący pracę zespołową. Współwłaściciel firmy zajmującej się biernym zabezpieczeniem przeciwogniowym obiektów przemysłowych. Pasjonat sportów ekstremalnych i rzeźbiarstwa. 

Maciej Rosiński

Zespół badawczy

Dr inż. Łukasz Radosiński

Dr inż. Łukasz Radosiński

kierownik działu B+R

Menadżer i naukowiec. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami o charakterze badawaczo-naukowym. Jest absolwentem wydziału matematyki i fizyki na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł doktora uzyskał z fizyki ciała stałego w Graduate University for Advanced Studies (総合研究大学院大学) w Hayama oraz High Energy Accelerator Research Organization KEK w Tsukuba,  w Japonii. Obszarem jego specjalizacji jest przewidywanie własności nanomateriałów przy pomocy modelowania molekularnego. Prowadzi badania nad fotoindukowanymi przejściami fazowymi w grafenie, określaniu własności matryc polimerowych oraz opracowywaniu nowych nośników leków. Obecnie kieruje projektem badawczym dotyczącym opracowania nowej metody wytwarzania nanostruktur diamentowych przy pomocy światła i strumienia jonów. Jest również adiunktem na Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej. Prywatnie pasjonat żeglarstwa, lotnictwa i dobrej literatury.
Dr inż. Maciej Wajsprych

Dr inż. Maciej Wajsprych

główny technolog

Ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale chemii. W 2019 na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.  W projekcie firmy Novasell pełni funkcję głównego technologa-inżyniera ds. realizacji badań. Obszarem jego naukowych zainteresowań jest badanie transportu masy procesów membranowych oraz ich praktyczne zastosowanie w przemyśle chemicznym. Od 2017 roku jest zaangażowany w realizację i wdrażanie projektów naukowych w polski przemysł w obszarze procesów membranowych i cieplnych.
Mgr inż. Paulina Buńka

Mgr inż. Paulina Buńka

inżynier projektu

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obszarem jej działań jest charakterystyka materiałów pod względem ich parametrów optycznych, mechanicznych i fizykochemicznych. Jej zainteresowania naukowe związane są z nanomateriałami i ich optycznymi własnościami. Przeprowadza również badania wytrzymałościowe sprzętu sportowego. Poza pracą hobbystycznie poświęca czas na wspinanie i speleologię. W Novasell  odpowiedzialna jest za analitykę laboratoryjną i badania materiałowe.
Dr inż. Roman Havryliv

Dr inż. Roman Havryliv

kierownik działu obliczeniowego

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w modelowaniu procesów w inżynierii chemicznej, optymalizacji procesów oraz ich projektowania (hydrodynamika przepływów metodami CFD, procesy przenoszenia ciepła i przenoszenia masy, kinetyka reakcji topochemicznych, modelowanie procesów przemysłowych spalania paliw). Ma dużą praktykę w kierowaniu projektami na poziomie naukowym. Brał udział w badaniach międzynarodowych gdzie zdobywał doświadczenie w opracowywaniu, modelowaniu i optymalizacji instalacji chemicznych w tym pieców przemysłowych. Posiada udokumentowaną wiedzę  teoretyczną i praktyczną związaną z  procesami przepływu ciepła. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w obszarze inżynierii i technologii  chemicznej. Tworzy i nadzoruje projekty badawczo-rozwojowe.
Mgr inż. Magdalena Seń

Mgr inż. Magdalena Seń

Technik

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. Obecnie kontynuuje naukę na Politechnice Opolskiej po której ukończeniu otrzyma kolejny tytuł magistra. W naszym zespole zarządza zadaniami, dokumentacją, przepływem informacji i odpowiada za komunikację wewnątrz zespołu oraz za komunikację z klientem. Prywatnie wielbicielka kotów oraz wycieczek górskich.
Inż. Wojciech Opoka

Inż. Wojciech Opoka

Technik

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie kontynuuje naukę na II roku studiów magisterskich na kierunku Technologia Chemiczna, ze specjalnością Zarządzanie procesem technologicznym i jakością produkcji. W naszym zespole odpowiedzialny jest między innymi za przygotowywanie modeli do analiz numerycznych przepływu ciepła, opracowywanie i analizę wyników obliczeń oraz tworzenie dokumentacji. Pracuje nad rozwojem metod, narzędzi i procesów wykorzystywanych do analiz przepływu ciepła. W wolnym czasie chętnie rozwija zdolności kulinarne. 
Marta Gutowska

Marta Gutowska

Technik

Studentka IV roku Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W naszym zespole odpowiedzialna jest za opracowywanie analiz, wyników i sprawozdań z badań jak i przeprowadzanie pomiarów z użyciem analizatora wielkości cząstek. Prywatnie znakomita fotografka.
Inż. Sylwia Oleś

Inż. Sylwia Oleś

Technik

Studentka II roku studiów magisterskich na Inżynierii i Technologii Nośników Energii na Politechnice Gdańskiej. Swoją przygodę z symulacjami CFD (z ang. Computational Fluid Dynamics) zaczęła już na studiach inżynierskich na Inżynierii Chemicznej i Procesowej we Wrocławiu. W naszym projekcie Sylwia odpowiada m.in. za przeprowadzanie symulacji mieszania metodami CFD z wykorzystaniem innowacyjnego oprogramowania.
Mgr inż. Aleksandra Porębska

Mgr inż. Aleksandra Porębska

specjalistka ds. formulacji i toksykologii

Jest osobą otwartą, chętnie poszerzającą horyzonty swojej wiedzy biorąc udział w międzynarodowych wymianach naukowych (University of Algarve, Portugal; Marquette University, USA) czy konferencjach. Od 2014 roku jest członkinią Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii nieorganicznej, enzymologii, biochemii w kraju i za granicą.  Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu biochemii. W naszym projekcie badawczym dobiera składniki tworząc odpowiednią formułę produktu końcowego. Zwraca uwagę na toksyczne działanie poszczególnych elementów.  Prywatnie uwielbia Mazury, dobrą kuchnię i thrillery.

Stażyści

Lubimy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem . Dokładamy wielu starań, by nasz zespół badawczy był inspiracją dla tych, co dopiero zdobywają wiedzę. Dlatego dajemy możliwość, by do naszej grupy dołączali studenci i stażyści chcący rozwijać swoje naukowe pasje.

it is from generation to generation,tagheuer.to is one of the top watch. the watchmaking crafts of best https://www.tagheuerwatches.to is in leading position. sexy is definitely the properties with patekphilippewatches.to rolex. swiss panerai replica delivers the feeling of the bravery. shop for https://www.paneraiwatches.to/ on etsy. cartierwatch.to for sale is good and chic. quality replica cartiers with cheap price and free shipping for most countries. fantastic exact watchesiwc a bit more incredible. the oldest watch manufacturer is iwc replica reddit. swiss luxury brand include luxury fake audemars piguet.