Polityka prywatności

serwisu novasell.pl

Na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Novasell sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 54-066 przy ul. Stabłowickiej 147. NIP 894-309-22-15 REGON: 366179372, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław- Fabryczna,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654728, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000, 00 zł,
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem  Państwa danych, można       kierować pod adres naszego inspektora: Grzegorz Piekut- kontakt@novasell.pl 
3. Strona pełni funkcję informacyjną o swojej działalności. 
4. Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych, jest udzielenie zwrotnej informacji. 
5. Państwa dane osobowe jakie będą przetwarzane w celu udzielenia informacji to:
imię i nazwisko (jeśli podane)
e-mail
numer telefonu ( jeśli podane )
6. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 
7. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed uzyskaniem odpowiedzi uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na kierowane zapytania.
8. Novasell sp z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników naszego portalu. 
9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego i jest dobrowolne.
10. Państwa dane mogą być udostępnione jedynie innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie

it is from generation to generation,tagheuer.to is one of the top watch. the watchmaking crafts of best https://www.tagheuerwatches.to is in leading position. sexy is definitely the properties with patekphilippewatches.to rolex. swiss panerai replica delivers the feeling of the bravery. shop for https://www.paneraiwatches.to/ on etsy. cartierwatch.to for sale is good and chic. quality replica cartiers with cheap price and free shipping for most countries. fantastic exact watchesiwc a bit more incredible. the oldest watch manufacturer is iwc replica reddit. swiss luxury brand include luxury fake audemars piguet.