projekty unijne

FireSeal - system ochrony przeciwpożarowej

logo UE

Novasell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego systemu do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych”.

W roku 2019 złożyliśmy autorski, innowacyjny projekt, który przeszedł pozytywną akredytację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenie innowacyjnego kompleksowego systemu ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych. Projekt składa się z trzech filarów:

Opracowania nowego produktu stanowiącego reaktywną  farbę ochronną o podwyższonych własnościach termoizolacyjnych 

Opracowanie nowego pigmentu wykorzystującego nanotechnologię, dodatkowo polepszającego własności termoizolacyjne farby ochronnej

Opracowanie oprogramowania służącego do optymalizacji użycia materiału ognioochronnego przy zabezpieczeniu konstrukcji stalowej - systemu „FireGo"

Na tym jednak nie poprzestajemy. Przygotowujemy się do złożenia kolejnych wniosków, na dalszy rozwój i badania, których realizacja realnie wpłynie na bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwogniowej.

Dofinansowanie projektu UE:

9 008 687,47PLN


Projekt współfinansowany przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Funduszy Europejskich

Nazwa beneficjenta:

Novasell Sp. z o.o

Oś priorytetowa:

wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo

Działanie:

projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:

badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.01.01.01-00-0218/19

it is from generation to generation,tagheuer.to is one of the top watch. the watchmaking crafts of best https://www.tagheuerwatches.to is in leading position. sexy is definitely the properties with patekphilippewatches.to rolex. swiss panerai replica delivers the feeling of the bravery. shop for https://www.paneraiwatches.to/ on etsy. cartierwatch.to for sale is good and chic. quality replica cartiers with cheap price and free shipping for most countries. fantastic exact watchesiwc a bit more incredible. the oldest watch manufacturer is iwc replica reddit. swiss luxury brand include luxury fake audemars piguet.